Reference

  • Okresní a Krajské soudy
  • Státní zastupitelství
  • Odborové svazy

Autosalony:

  • Mercedes
  • BMW
  • Opel
  • Porsche
  • Autoslužba Ford
  • Auto CB Škoda